ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 8 คน
สถิติเดือนนี้ 5673 คน
สถิติปีนี้ 42056 คน
สถิติทั้งหมด 1734083 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 

วีทีวีตะลุยชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จำนวน 3 อัตรา [07 พ.ค. 2561]
 
   
น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม [07 พ.ค. 2561]
 
   
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง
เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงให้หน่วยงานพิจารณานำวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 เรื่อง “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง” เป็นข้อมูลประกอบเพื่อใช้... [02 พ.ค. 2561]
 
อ่านต่อ...
 
 
กิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานประเพณีดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำปี 2561
กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานประเพณีดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำปี 2561 ได้รับเกียรติจากท่าน อรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด ท่านสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด และท่านประยูร วรรณราช ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด โดยภ... [19 เม.ย. 2561]
 
   
ปี๋ใหม่เมืองเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมสืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมือง โดยในช่วงเช้าร่วมกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ และแห่ไม้ค้ำโพธิ์ ณ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ และในช่วงบ่าย ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ใหญ่ภายในพื้นที่ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง และที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด [17 เม.ย. 2561]
 
   
สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำเดือนเมษายน
กิจกรรมสถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีการสันทนาการกลุ่ม ได้แก่กลุ่ม เสือดาว กลุ่มนกอินทรี กลุ่มมด และกลุ่มกระต่าย พร้อมทั้งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำถังขยะอินทรีหรือถังขยะในเปียกในครัวเรือน และกิจกรรมสุดท้ายคือการทำตุงไส้หมูเพื่อใช้ในงานปี๋ใหม่เมื... [09 เม.ย. 2561]
 
   
อ่านต่อ...
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในเขตเทศบาล ต.เชิงดอย โดยใช้แรงงานคนขุด [23 พ.ค. 2561]
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในเขตเทศบาล ต.เชิงดอย [23 พ.ค. 2561]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้อถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร พร้อมฐานรอง จำนวน 10 จุด หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย [17 พ.ค. 2561]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในฌาปนสถานบ้านป่าคา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 พ.ค. 2561]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตอัดแรงพร้อมเทลานคอนกรีตและราวกันตก [09 พ.ค. 2561]
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักบ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลลวงเหนือ [03 พ.ค. 2561]
 
 อ่านต่อ...
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
K-COFFEE AND WESTERN FOOD
K-COFFEE  AND  WESTERN  FOOD  053-495107
 
อ่านต่อ...
 
 
สาระน่ารู้
   
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) ตามมาตรา ๑๓ ทวิ ข้อ (๒)

อ่านต่อ...
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
สุขสวัสดิ์ปล่อยน้ำเน่าเสีย Pim 18 พ.ค. 60[18:28] 574/0
บุคลิก ไม่ดีชอบนั่งกะดิกขา เขย่าขา ชอบหม.. yototigh 19 เม.ย. 60[13:19] 410/0
ด่วนที่สุด ใครที่มีอาการอยู่เฉยๆนั่งนิ่ง.. yototigh 17 เม.ย. 60[12:19] 285/0
สอบถามตำแหน่งว่าง พิตรพิบูล .. 17 ต.ค. 59[14:26] 414/0
ช่างกุญแจเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 0614146964 .. ร้านกุญแจด.. 07 ต.ค. 59[23:44] 553/9
โครงการ ให้ความรู้ เรื่อง สิทธิความคุ้มค.. ภาคภูมิ เม.. 04 ก.ย. 59[20:23] 428/0
ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริง.. YotathaiTr.. 09 ส.ค. 59[10:26] 407/0
รับสมัครพนักงานทำความสะอาด อาภรณ์ 25 พ.ค. 58[15:57] 807/0
โอน/ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งว่างพยาบาลวิชาช.. พัชชาภา กิ.. 24 ม.ค. 58[02:33] 888/0
ขอเชิญร่วมสมัครโครงการค่ะ มสธ. 12 ม.ค. 58[14:32] 898/0
 
++ ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com