ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
     
 
หมดวาระ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายนพดล รัฐศุภางค์
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8)
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 59 คน
สถิติเดือนนี้ 13694 คน
สถิติปีนี้ 191499 คน
สถิติทั้งหมด 1548735 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 

วีทีวีตะลุยชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
เชิญร่วมลงนามถวายความอาลัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ตามที่ สำนักพระราชวัง ได้ประกาศแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดิน สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒ นาที ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชย์สมบั... [20 ต.ค. 2559]
 
   
แผนการจัดการขยะมูลฝอยของศูนย์การจัดการขยะแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
[09 ก.ย. 2559]
 
   
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปี 2559
[29 ส.ค. 2559]
 
อ่านต่อ...
 
 
กิจกรรม
โครงการจัดทำแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (แผนสี่ปี)
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดประชุมกลุ่มผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน หน่วยงานราชการ และประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมประชุมวางแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [20 ต.ค. 2559]
 
   
การฝึกอบรมทบทวนและการซ้อมแผน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
การฝึกทบทวนการกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำ [05 ก.ย. 2559]
 
   
การแข่งขันฟุตบอล ดอยสะเก็ดคัพ ครั้งที่ 1
รางวัลชนะเลิศ รุ่น เยาวชน ได้แก่ บ้านเชิงดอย รองชนะเลิศอับหนึ่ง บ้านป่าคา รองชนะเลิศอันดับสอง บ้านโพธิ์ทองเจริญ รางวัลชนะเลิศ รุ่น อาวุโส ได้แก่ ทีมทรีโอ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีม อาวุโสดอยสะเก็ด รางวัลชนะเลิศ รุ่น ประชาชนทั่วไป ได้แก่ ทีมสันปูเลย รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีมดวงดีเอฟซี และรองชนะเลิศอัน... [30 ส.ค. 2559]
 
   
อ่านต่อ...
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ [20 ต.ค. 2559]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๐ [20 ต.ค. 2559]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศชื่อผู้ได้รับพิจารณาในการสอบราคา โครงการค... [14 ก.ย. 2559]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศชื่อผู้ได้รับการพิจารณาในการเสนอราคา จำนว... [26 ส.ค. 2559]
การจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน [23 ส.ค. 2559]
ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ [10 ส.ค. 2559]
 
 อ่านต่อ...
 
 
 
ดอยสะเก็ดโหวต
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
K-COFFEE AND WESTERN FOOD
K-COFFEE  AND  WESTERN  FOOD  053-495107
 
อ่านต่อ...
 
 
สาระน่ารู้
   
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) ตามมาตรา ๑๓ ทวิ ข้อ (๒)

อ่านต่อ...
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
สอบถามตำแหน่งว่าง พิตรพิบูล .. 17 ต.ค. 59[14:26] 10/0
ช่างกุญแจเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 0614146964 .. ร้านกุญแจด.. 07 ต.ค. 59[23:44] 33/2
โครงการ ให้ความรู้ เรื่อง สิทธิความคุ้มค.. ภาคภูมิ เม.. 04 ก.ย. 59[20:23] 50/0
ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริง.. YotathaiTr.. 09 ส.ค. 59[10:26] 67/0
รับสมัครพนักงานทำความสะอาด อาภรณ์ 25 พ.ค. 58[15:57] 452/0
โอน/ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งว่างพยาบาลวิชาช.. พัชชาภา กิ.. 24 ม.ค. 58[02:33] 556/0
ขอเชิญร่วมสมัครโครงการค่ะ มสธ. 12 ม.ค. 58[14:32] 566/0
กิ่งไม้ต้นยางแห้ง คนดอยสะเก็.. 12 ก.ย. 57[17:37] 834/1
ขอเชิญสมัครอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วย.. yotathaice.. 21 ส.ค. 57[11:27] 747/0
รับสมัครสาวเสิร์ฟ 6,000++/ด. ทิปอีกเพียบ.. แพน 01 มี.ค. 57[23:37] 801/0
 
++ ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2016 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com