ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 76 คน
สถิติเดือนนี้ 6776 คน
สถิติปีนี้ 34536 คน
สถิติทั้งหมด 1726563 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 

วีทีวีตะลุยชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้บริการประชาชน
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ๋์ และการติดต่อสื่อสารกับประชาชนทั่วไป ผ่านทาง FaceBook Fan Page : www.facebook.com/tambondoisaket [20 เม.ย. 2561]
 
   
จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและของว่าง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ีจากทุกภาคส่วน ที่ร่วมให้บริการประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร ณ จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกราต์ หน้าปั้มบางจาก ถนนสาย เชียงใหม่ - เชียงราย ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 [11 เม.ย. 2561]
 
   
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยมยั่งยืน
อำเภอดอยสะเก็ด ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยยั่งยืน จำนวน 14 อัตรา เพื่อช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน ในอัตราค่าจ้างไม่เกินวันละ 300 บาท ต่อวัน โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 4 เมษายน 2561 ในเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด ชั้น 2 รารยละเอ... [02 เม.ย. 2561]
 
อ่านต่อ...
 
 
กิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานประเพณีดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำปี 2561
กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานประเพณีดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำปี 2561 ได้รับเกียรติจากท่าน อรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด ท่านสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด และท่านประยูร วรรณราช ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด โดยภ... [19 เม.ย. 2561]
 
   
ปี๋ใหม่เมืองเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมสืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมือง โดยในช่วงเช้าร่วมกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ และแห่ไม้ค้ำโพธิ์ ณ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ และในช่วงบ่าย ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ใหญ่ภายในพื้นที่ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง และที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด [17 เม.ย. 2561]
 
   
สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำเดือนเมษายน
กิจกรรมสถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีการสันทนาการกลุ่ม ได้แก่กลุ่ม เสือดาว กลุ่มนกอินทรี กลุ่มมด และกลุ่มกระต่าย พร้อมทั้งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำถังขยะอินทรีหรือถังขยะในเปียกในครัวเรือน และกิจกรรมสุดท้ายคือการทำตุงไส้หมูเพื่อใช้ในงานปี๋ใหม่เมื... [09 เม.ย. 2561]
 
   
อ่านต่อ...
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ [02 ก.พ. 2561]
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [12 ม.ค. 2561]
โครงการจัดซื้อถังน้ำพร้อมฐานรอง จำนวน 10 จุด [28 ธ.ค. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล [27 ธ.ค. 2560]
การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/กำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับการจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะภายในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [12 ธ.ค. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดจ้างเอกชนเก็บชยะและนำไปกำจัด [30 พ.ย. 2560]
 
 อ่านต่อ...
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
K-COFFEE AND WESTERN FOOD
K-COFFEE  AND  WESTERN  FOOD  053-495107
 
อ่านต่อ...
 
 
สาระน่ารู้
   
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) ตามมาตรา ๑๓ ทวิ ข้อ (๒)

อ่านต่อ...
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
สุขสวัสดิ์ปล่อยน้ำเน่าเสีย Pim 18 พ.ค. 60[18:28] 541/0
บุคลิก ไม่ดีชอบนั่งกะดิกขา เขย่าขา ชอบหม.. yototigh 19 เม.ย. 60[13:19] 399/0
ด่วนที่สุด ใครที่มีอาการอยู่เฉยๆนั่งนิ่ง.. yototigh 17 เม.ย. 60[12:19] 274/0
สอบถามตำแหน่งว่าง พิตรพิบูล .. 17 ต.ค. 59[14:26] 402/0
ช่างกุญแจเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 0614146964 .. ร้านกุญแจด.. 07 ต.ค. 59[23:44] 528/9
โครงการ ให้ความรู้ เรื่อง สิทธิความคุ้มค.. ภาคภูมิ เม.. 04 ก.ย. 59[20:23] 417/0
ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริง.. YotathaiTr.. 09 ส.ค. 59[10:26] 400/0
รับสมัครพนักงานทำความสะอาด อาภรณ์ 25 พ.ค. 58[15:57] 797/0
โอน/ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งว่างพยาบาลวิชาช.. พัชชาภา กิ.. 24 ม.ค. 58[02:33] 882/0
ขอเชิญร่วมสมัครโครงการค่ะ มสธ. 12 ม.ค. 58[14:32] 890/0
 
++ ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com