ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
หมดวาระ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ..
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 2 คน
สถิติเดือนนี้ 5018 คน
สถิติปีนี้ 110203 คน
สถิติทั้งหมด 1688029 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 

วีทีวีตะลุยชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
รายชื่อร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC KTB สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ และห้ามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และรายชื่อร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC KTB สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในจังหวัดเชียงใหม่ [15 ธ.ค. 2560]
 
   
รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ อำเภอดอยสะเก็ด
[12 ธ.ค. 2560]
 
   
อำเภอดอยสะเก็ด ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ยินดีต้อนรับ คณะหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอดอยสะเก็ด โดยการนำของท่านอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [22 พ.ย. 2560]
 
อ่านต่อ...
 
 
กิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ [05 ธ.ค. 2560]
 
   
วันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมเคารพธงชาติไทย บริเวณหน้าเสาธง ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด เนื่องในวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [28 ก.ย. 2560]
 
   
โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
[16 ส.ค. 2560]
 
   
อ่านต่อ...
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/กำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับการจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะภายในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [12 ธ.ค. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดจ้างเอกชนเก็บชยะและนำไปกำจัด [30 พ.ย. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ [30 พ.ย. 2560]
รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/กำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางสำหรับจัดซื้อ/จ้าง [28 พ.ย. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะและนำไปกำจัด [27 พ.ย. 2560]
โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัด [15 พ.ย. 2560]
 
 อ่านต่อ...
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
K-COFFEE AND WESTERN FOOD
K-COFFEE  AND  WESTERN  FOOD  053-495107
 
อ่านต่อ...
 
 
สาระน่ารู้
   
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) ตามมาตรา ๑๓ ทวิ ข้อ (๒)

อ่านต่อ...
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
สุขสวัสดิ์ปล่อยน้ำเน่าเสีย Pim 18 พ.ค. 60[18:28] 282/0
บุคลิก ไม่ดีชอบนั่งกะดิกขา เขย่าขา ชอบหม.. yototigh 19 เม.ย. 60[13:19] 253/0
ด่วนที่สุด ใครที่มีอาการอยู่เฉยๆนั่งนิ่ง.. yototigh 17 เม.ย. 60[12:19] 132/0
สอบถามตำแหน่งว่าง พิตรพิบูล .. 17 ต.ค. 59[14:26] 273/0
ช่างกุญแจเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 0614146964 .. ร้านกุญแจด.. 07 ต.ค. 59[23:44] 339/9
โครงการ ให้ความรู้ เรื่อง สิทธิความคุ้มค.. ภาคภูมิ เม.. 04 ก.ย. 59[20:23] 286/0
ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริง.. YotathaiTr.. 09 ส.ค. 59[10:26] 288/0
รับสมัครพนักงานทำความสะอาด อาภรณ์ 25 พ.ค. 58[15:57] 689/0
โอน/ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งว่างพยาบาลวิชาช.. พัชชาภา กิ.. 24 ม.ค. 58[02:33] 770/0
ขอเชิญร่วมสมัครโครงการค่ะ มสธ. 12 ม.ค. 58[14:32] 783/0
 
++ ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com