ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
     
 
หมดวาระ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ..
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 41 คน
สถิติวันนี้ 154 คน
สถิติเดือนนี้ 5813 คน
สถิติปีนี้ 92877 คน
สถิติทั้งหมด 1670703 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   
   

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมกิจกรรม ตักบาตรเทโวโรหณะ บริเวณถนนทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง <06 ต.ค. 60>   
   
   
   


   

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือน คุลาคม 2560 <06 ต.ค. 60>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ลงพื้นที่ เพื่อมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือน คุลาคม 2560

   
   


   

รับลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ <04 ต.ค. 60>   


   

การแต่งกายไว้ทุกข์ ในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช <02 ต.ค. 60>   
   
   
   
   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น <29 ก.ย. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

   


   

เชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง <07 ก.ย. 60>

   

ทีมฟุตบอลเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <07 ก.ย. 60>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่อง กับ ทีมสโมสรฟุตบอล เทศบาลตำบลป่าเมียง เทศบาลตำบลสันปูเลย และเทศบาลตำบลลวงเหนือ ณ สนามโรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำการแข่งขัน ฟุตบอล "อปท.ดอยสะเก็ด มินิลีก ครั้งที่ 1 "

   
   


   

มอบชั้นวางหนังสือพิมพ์ <05 ก.ย. 60>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ลงพื้นที่มอบชั้นวางหนังสือพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   
   
   


   

การฝึกทบทวนการกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <28 ส.ค. 60>

ภาพบรรยากาศการฝึกทบทวนการกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมกับเทศบาลตำบลเชิงดอย และอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ร่วมฝึกการกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำ โดยจำลองสถานการที่มีนักท่องเที่ยวจมน้ำในแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งวิธีการช่วยเหลือ และการกู้ชีพกู้ภัย

   
   
   
   
   


   

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <28 ส.ค. 60>

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 21 และ 22 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com