ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 334 คน
สถิติเดือนนี้ 7822 คน
สถิติปีนี้ 17492 คน
สถิติทั้งหมด 1709519 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   
   

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <16 ก.พ. 61>   


   

บรรยากาศการเรียนการสอนของสถาบันผู้สูงวัย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 <08 ก.พ. 61>   
   
   
   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง <22 ม.ค. 61>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา พร้อมนี้    


   

ตรวจงานโครงการก่อสร้าง <11 ม.ค. 61>

ความเคลื่อนไหว โครงการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ และหมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้ และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีจเสิรมเหล็ก บริเวณด้านหลังเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   
   การส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน <09 ม.ค. 61>
Infographic (4.02 MB.)   

มอบกระเชาวันปีใหม่ พ.ศ.2561 <09 ม.ค. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมมอบกระเชา แก่ท่านอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่แจ่ม รักษาราชการในตำแหน่งนายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่องในโอกาสเข้าสู่ปีใหม่ ปี 2561

   


   

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) <27 ธ.ค. 60>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครรักษ์โลก (อถล.) โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เท่านั้น 
สามารถสมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


   
   


   

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร จ.ชุมพร ด้วยความยินดียิ่่ง <25 ธ.ค. 60>   
   


   

อบรมหลักสูตรการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน <20 ธ.ค. 60>   
   
   
   
   


   

ยินดีต้อนรับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ด้วยความยินดียิ่ง <20 ธ.ค. 60>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ยินดีต้อนรับ ท่านประยูร วรรณราช ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ด้วยความยินดียิ่ง และขอขอบพระคุณคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ.พร้าว โดยการนำของท่านกิติพัฒน์ สุนพรพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว ร่วมเดินทางมาแสดงความยินดี ในโอกาสนี้ด้วย

   
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com