ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
หมดวาระ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ..
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 5 คน
สถิติเดือนนี้ 5021 คน
สถิติปีนี้ 110206 คน
สถิติทั้งหมด 1688032 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   
   

รายชื่อร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC KTB สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ <15 ธ.ค. 60>

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ และห้ามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และรายชื่อร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC KTB สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในจังหวัดเชียงใหม่

   
   
   


   

รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ อำเภอดอยสะเก็ด <12 ธ.ค. 60>   
   


   

อำเภอดอยสะเก็ด ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <22 พ.ย. 60>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ยินดีต้อนรับ คณะหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอดอยสะเก็ด โดยการนำของท่านอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   


   

การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439) <15 พ.ย. 60>

การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439)
 ท่านที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ สามารถลงทะเบียนแสดงความประสงค์ได้ที่ สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่ง หรือลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 - 15 ธันวาคม 2560
   

รายชื่อร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้งเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย จังหวัดเชียงใหม่ <07 พ.ย. 60>   
   


   

พระจิตกาธาน <25 ต.ค. 60>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบพระจิตกาธาน เพื่อร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

   
   
   


   

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมกิจกรรม ตักบาตรเทโวโรหณะ บริเวณถนนทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง <06 ต.ค. 60>   
   
   
   


   

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือน คุลาคม 2560 <06 ต.ค. 60>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ลงพื้นที่ เพื่อมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือน คุลาคม 2560

   
   


   

รับลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ <04 ต.ค. 60>   


   

การแต่งกายไว้ทุกข์ ในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช <02 ต.ค. 60>   
   
   
   
   
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com