ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 335 คน
สถิติเดือนนี้ 7823 คน
สถิติปีนี้ 17493 คน
สถิติทั้งหมด 1709520 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
กิจกรรม

   
   

การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 <16 ก.พ. 61>

ภาพบรรยากาศ การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดสมัยประชุม และหารือเรื่องการพัฒนาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในหัวข้อต่าง ๆ 

   
   


   

งานซ๊ะป๊ะข้องดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 <16 ก.พ. 61>

ภาพบรรยากาศการจัดเตรียมขบวน จัดนิทรรศการณ์ และกิจกรรมของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในงาน ซ๊ะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 11 ซึ่งผลการประกวดขบวนแห่ ปรากฎว่า เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ 3 โดยงานซ๊ะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ได้มีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา และยังมีเวลาให้พี่น้องได้เที่ยวชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จนถึงวันที่ 18 ก.พ. 2561 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด และสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 

   
   
   
   
   
   
   
   
   


   

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 <05 ก.พ. 61>

ภาพบรรยากาศ ชาวอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกันจัดทำรถบุปผชาติ เพื่อร่วมประกวดในงาน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยผลการประกวด อำเภอดอยสะเก็ด ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทความคิดสร้างสรร โดยมีแนวคิด พระบารมีปกเกล้าฯ ณ อำเภอดอยสะเก็ด ใต้แสงแห่งพระเมตตา พระบารมี ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย พระลูกยาเดือนดวงใหม่ฉายแสงแทน

   
   
   
   
   
   
   


   

ภาพบรรยากาศการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 <05 ก.พ. 61>   
   


   

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด สนับสนุนของรางวัล ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ <12 ม.ค. 61>   


   

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 <12 ม.ค. 61>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีจากทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนของรางวัลและอาหารสำหรับเด็ก ๆ 

   
   
   
   


   

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ลงพื้นจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2561 <05 ม.ค. 61>   
   
   


   

ฝึกอบรมโครงการส่งเสริม และพัฒนา ศักยภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (การเพาะเลี้ยงเห็ด) <05 ม.ค. 61>

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมโครงการส่งเสริม และพัฒนา ศักยภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (การเพาะเลี้ยงเห็ด) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 3 - 5 มกราคม 2561

   
   
   
   


   

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 <05 ธ.ค. 60>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

   
   
   
   


   

วันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย <28 ก.ย. 60>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมเคารพธงชาติไทย บริเวณหน้าเสาธง ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด เนื่องในวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

   
   
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com