ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
หมดวาระ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ..
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 4 คน
สถิติเดือนนี้ 5020 คน
สถิติปีนี้ 110205 คน
สถิติทั้งหมด 1688031 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
กิจกรรม

   
   

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 <05 ธ.ค. 60>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

   
   
   
   


   

วันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย <28 ก.ย. 60>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมเคารพธงชาติไทย บริเวณหน้าเสาธง ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด เนื่องในวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

   
   
   


   

โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด <16 ส.ค. 60>   
   
   
   


   

การอบรมและทัศนศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2560 <11 ส.ค. 60>   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   

โครงการมหัศจรรย์ผักพื้นบ้านและสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือน <17 ก.ค. 60>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด นำเกษตรกร ร่วมศึกษาดูงาน ตามโครงการมหัศจรรย์ผักพื้นบ้านและสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือน ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ต.ป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

   
   
   
   
   
   
   
   
   


   

การประชุม ศูนย์ยุติธรรมอำเภอดอยสะเก็ด <19 มิ.ย. 60>   


   

การอบรมหลักสูตรการเลี้ยงกบโดยวิธีธรรมชาติ <19 มิ.ย. 60>   
   


   

โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีและศูนย์เรียนรู้ชุมชนแบบบูรณาการ <19 มิ.ย. 60>   
   
   


   

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดี <19 มิ.ย. 60>   
   
   
   
   


   

ศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <12 มิ.ย. 60>   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com