ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2560
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 704 คน
สถิติเดือนนี้ 6450 คน
สถิติปีนี้ 51018 คน
สถิติทั้งหมด 1743045 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตอัดแรงพร้อมเทลานคอนกรีตและราวกันตก <14 มิ.ย. 61>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตอัดแรงพร้อมเทลานคอนกรีตและราวกันตก หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด


เอกสารประกาศ (2.44 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ จำนวน 7 จุด <11 มิ.ย. 61>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ (Resistivity Metod) จำนวน 7 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เอกสารประกาศ (2.79 MB.)   

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในเขตเทศบาล ต.เชิงดอย โดยใช้แรงงานคนขุด <23 พ.ค. 61>

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในเขตเทศบาล ต.เชิงดอย  โดยใช้แรงงานคนขุด จำนวน 15 งาน


ตารางแสดงวงเงิน (919 KB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายชายทุ่ง-จัสมิน-หอพัก บ้านป่าคา หมู่ 4 (1.82 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายแยกน้ำแม่ดอกแดง-บ้านเวียงดอย หมู่ 4 (1.78 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายหลักป่าคาเหนือ - สุสานป่าคา หมู่ 4 (1.77 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายแยกซอย 1 บ้านป่าคา หมู่ 4 (1.75 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายแยกซอย 2 บ้านป่าคา หมู่ 4 (1.79 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายแยกซอย 3 บ้านป่าคา หมู่ 4 (1.77 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายแยกซอย 4 บ้านป่าคา หมู่ 4 (1.70 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายแยกซอย 5 บ้านป่าคา หมู่ 4 (1.70 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายแยกซอย 6 บ้านป่าคา หมู่ 4 (1.76 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายแยกซอย 7 บ้านป่าคา หมู่ 4 (1.75 MB.)
ขุดลอกลำเหมือง สายข้างมินิโฮม บ้านป่าคา หมู่ 4 (1.70 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายแม่ลายในหมู่บ้าน บ้านลวงใต้ หมู่ 8 (1.70 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายทุ่งนา (เหมืองนอก) บ้านลวงใต้ หมู่ 8 (1.75 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายแม่ลาย (2ช่วง) บ้านลวงใต้ หมู่ 8 (1.70 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองบ้านปทุมนิเวศน์ หมู่ 12 (1.78 MB.)   

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในเขตเทศบาล ต.เชิงดอย <23 พ.ค. 61>

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในเขตเทศบาล ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยใช้เครื่องจักร จำนวน 7 งาน

1.ขุดลอกลำเหมืองห้วยฮ่องฮัก บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2

2.ขุดลอกลำเหมืองแม่ดอกแดง บ้านป่าคา หมู่ 4

3.ขุดลอกสายเหมืองห้า บ้านป่าคา หมู่ 4

4.ขุดลอกสายเหมืองกลาง - สุสานบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8

5.ขุดลอกลำเหมืองสายโรงพยาบาล-ฝายกอไคร้ บ้านลวงใต้ หมู่ 8 

6.ขุดลอกลำเหมืองสายทุ่งนา-โรงงานสามชาย บ้านลวงใต้ หมู่ 8 

7.ขุดลอกลำเหมืองสายคลองมะขามเตี้ย จากสุสานลวงเหนือ - สามแยกหนองปลา หมู่ 3 
ตาราง (839 KB.)
ขุดลอกลำเหมืองห้วยฮ่องฮัก บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ 2 (1.74 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองแม่ดอกแดง บ้านป่าคา หมู่ 4 (1.83 MB.)
ขุดลอกสายเหมืองห้า บ้านป่าคา หมู่ 4 (1.84 MB.)
ขุดลอกสายเหมืองกลาง-สุสานบ้านลวงใต้ หมู่ 8 (1.77 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายโรงพยาบาล-ฝายกอไคร้ บ้านลวงใต้ หมู่ 8 (1.77 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายทุ่งนา-โรงงานสามชาย บ้านลวงใต้ หมู่ 8 (1.75 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายคลองมะขามเตี้ย จากสุสานลวงเหนือ-สามแยกหนองปลา หมู่ 3 (1.86 MB.)   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้อถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร พร้อมฐานรอง จำนวน 10 จุด หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย <17 พ.ค. 61>
เอกสารประกาศ (3.80 MB.)   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในฌาปนสถานบ้านป่าคา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <17 พ.ค. 61>
เอกสารประกาศ (3.94 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตอัดแรงพร้อมเทลานคอนกรีตและราวกันตก <09 พ.ค. 61>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตอัดแรงพร้อมเทลานคอนกรีตและราวกันตก หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา ตำบลเชิงดอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตอัดแรงพร้อมเทลานคอนกรีตและราวกันตก หมู่ที่ 4 (2.98 MB.)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ (777 KB.)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 003/2561 Part 1 (5.56 MB.)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 003/2561 Part 2 (5.85 MB.)   

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักบ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลลวงเหนือ <03 พ.ค. 61>

เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักบ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลลวงเหนือ 


เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 002/2561 (5.41 MB.)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 002/2561 Part 2 (5.14 MB.)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (741 KB.)
ประกาศ (2.87 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ <02 ก.พ. 61>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซ๊ซ๊ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   


   

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <12 ม.ค. 61>

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 CC หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน


เอกสารประกอบ 1 (6.36 MB.)
เอกสารประกอบ 2 (5.97 MB.)
เอกสารประกอบ 3 (5.37 MB.)

   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com