ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 50 คน
สถิติวันนี้ 225 คน
สถิติเดือนนี้ 6935 คน
สถิติปีนี้ 25444 คน
สถิติทั้งหมด 1717471 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV <28 ส.ค. 57>

รายละเอียดสามารถเปิดได้ตามลิงห์ด้านล่าง


ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (517 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัด ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <18 ส.ค. 57>

ด้วยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัด ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อด้านล่างนี้ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาาจ้างเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัด ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (128 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และเศษซากที่ไม่จำเป็นต่อราชการ จำนวน 437 รายการ <29 ก.ค. 57>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และเศษซากที่ไม่จำเป็นต่อราชการ จำนวน 437 รายการ


ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และเศษซากที่ไม่จำเป็นต่อราชการ จำนวน 437 รายการ (4.89 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒) <21 ต.ค. 56>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒) โครงการต่อเติมอัฒจันทร์สำหรับสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด


ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคจ้างเหมาก่อสร้างครั้งที่ ๒ (1.81 MB.)   

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รวม 3 โครงการ <15 ส.ค. 56>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รวม 3  โครงการ


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รวม 3 โครงการ (1.94 MB.)   

ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล.2 ชั้น ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <14 ส.ค. 56>

ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ค.ส.ล.2  ชั้น  ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด


ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล.2 ชั้น ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (1.58 MB.)   

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงยิมนีเซียม <14 ส.ค. 56>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงยิมนีเซียม


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงยิมนีเซียม หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย (1.45 MB.)   

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจักรเย็บผ้่า จำนวน 3 รายการ <02 ส.ค. 56>

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจักรเย็บผ้่า  จำนวน 3  รายการ


ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจักรเย็บผ้่า จำนวน 3 รายกา (1.38 MB.)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมเทลานคอนกรีต บริเวณหน้าวัดโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ <19 มี.ค. 56>

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมเทลานคอนกรีต  บริเวณหน้าวัดโพธิ์ทองเจริญ  หมู่ที่ 2  ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่


สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมเทลานคอนกรีต บริเวณหน้าวัดโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (78 KB.)
สอบราคาการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ส่วนกลาง <19 มี.ค. 56>

สอบราคาการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ส่วนกลาง


สอบราคาการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ส่วนกลาง (69 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com