ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2560
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 58 คน
สถิติเดือนนี้ 12090 คน
สถิติปีนี้ 67324 คน
สถิติทั้งหมด 1759351 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงยิมนีเซียม <14 ส.ค. 56>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงยิมนีเซียม


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงยิมนีเซียม หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย (1.45 MB.)   

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจักรเย็บผ้่า จำนวน 3 รายการ <02 ส.ค. 56>

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจักรเย็บผ้่า  จำนวน 3  รายการ


ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจักรเย็บผ้่า จำนวน 3 รายกา (1.38 MB.)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมเทลานคอนกรีต บริเวณหน้าวัดโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ <19 มี.ค. 56>

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมเทลานคอนกรีต  บริเวณหน้าวัดโพธิ์ทองเจริญ  หมู่ที่ 2  ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่


สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมเทลานคอนกรีต บริเวณหน้าวัดโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (78 KB.)
สอบราคาการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ส่วนกลาง <19 มี.ค. 56>

สอบราคาการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ส่วนกลาง


สอบราคาการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ส่วนกลาง (69 KB.)
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <21 ก.พ. 56>

สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (154 KB.)
ประกาศสอบราคาการจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งในชุมชนโพธิ์ทองเจริญ <06 ก.พ. 56>
ประกาศสอบราคาการจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งในชุมชนโพธิ์ทองเจริญ (102 KB.)
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดประกาศประมูลจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction) <08 ม.ค. 56>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดประกาศประมูลจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction)


เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดประกาศประมูลจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction) (111 KB.)
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รวม 3 โครงการ <07 พ.ย. 55>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  รวม 3  โครงการ


เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รวม 3 โครงการ (125 KB.)
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รวม 4 โครงการ <07 พ.ย. 55>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  รวม 4  โครงการ


เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รวม 4 โครงการ (125 KB.)
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย <27 ส.ค. 55>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ  ค.ส.ล.  และขยายไหล่ทาง  หมู่ที่  8  ตำบลเชิงดอย


เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย (1.19 MB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com