ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 50 คน
สถิติวันนี้ 223 คน
สถิติเดือนนี้ 6933 คน
สถิติปีนี้ 25442 คน
สถิติทั้งหมด 1717469 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   

ประกาศสอบราคาเอกชนเก็บขยะและนำไปกำจัด <04 พ.ย. 54>

ประกาศสอบราคาเอกชนเก็บขยะและนำไปกำจัด


ประกาศสอบราคาเอกชนเก็บขยะและนำไปกำจัด (1.91 MB.)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รวม 5 โครงการ <02 ก.ย. 54>

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  รวม  5  โครงการ


สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รวม 5 โครงการ (1.56 MB.)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนน คสล. หมู่ที 8 ต.เชิงดอย รวม 2 โครงการ <25 ส.ค. 54>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนน  คสล.  หมู่ที  8  ต.เชิงดอย  รวม  2  โครงการ


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนน คสล. หมู่ที 8 ต.เชิงดอย รวม 2 โครงการ (1.13 MB.)
ประกาศ เรื่อง การประมูลขายอาคารราชพัสดุ <21 เม.ย. 54>

ประกาศ  เรื่อง  การประมูลขายอาคารราชพัสดุ


ประกาศ เรื่อง การประมูลขายอาคารราชพัสดุ (943 KB.)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ Over Lay <23 มี.ค. 54>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ Over Lay ถนนแอสฟัลท์ติก สายลวงใต้-ป่าติ้วและถนนเข้าสุสาน หมู่ 8 ตำบล เชิงดอย


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ Over Lay (5.77 MB.)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน <17 ก.พ. 54>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (1.05 MB.)   

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างงาน จำนวน 4 โครงการ <04 ม.ค. 54>

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างงาน จำนวน 4 โครงการ


ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างงาน จำนวน 4 โครงการ (608 KB.)   

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานจำนวน 2 โครงการ <04 ม.ค. 54>

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับถนนทางเชื่อมถนนเลียบคลองชลประทาน  หมู่ที่ 2  และโครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.บริเวณถนนทางเข้าสุสานบ้านหนองบัว  ชุมชนบ้านหนองหล่ม  หมู่ที่  12


แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับถนนทางเชื่อมถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนทางเข้าสุสานบ้านหนองบัว ชุมชนบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 12 (520 KB.)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับถนนทางเชื่อมถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนทางเข้าสุสานบ้านหนองบัว ชุมชนบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 12 <24 ธ.ค. 53>

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับถนนทางเชื่อมถนนเลียบคลองชลประทาน  หมู่ที่ 2  และโครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.บริเวณถนนทางเข้าสุสานบ้านหนองบัว  ชุมชนบ้านหนองหล่ม  หมู่ที่  12
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับถนนทางเชื่อมถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนทางเข้าสุสานบ้านหนองบัว ชุมชนบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 12 (1.23 MB.)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ <24 ธ.ค. 53>

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  จำนวน  4  โครงการ


สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (2.08 MB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com