ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
หมดวาระ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ..
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 51 คน
สถิติวันนี้ 67 คน
สถิติเดือนนี้ 5083 คน
สถิติปีนี้ 110268 คน
สถิติทั้งหมด 1688094 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ Over Lay <23 มี.ค. 54>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ Over Lay ถนนแอสฟัลท์ติก สายลวงใต้-ป่าติ้วและถนนเข้าสุสาน หมู่ 8 ตำบล เชิงดอย


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ Over Lay (5.77 MB.)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน <17 ก.พ. 54>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (1.05 MB.)   

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างงาน จำนวน 4 โครงการ <04 ม.ค. 54>

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างงาน จำนวน 4 โครงการ


ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างงาน จำนวน 4 โครงการ (608 KB.)   

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานจำนวน 2 โครงการ <04 ม.ค. 54>

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับถนนทางเชื่อมถนนเลียบคลองชลประทาน  หมู่ที่ 2  และโครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.บริเวณถนนทางเข้าสุสานบ้านหนองบัว  ชุมชนบ้านหนองหล่ม  หมู่ที่  12


แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับถนนทางเชื่อมถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนทางเข้าสุสานบ้านหนองบัว ชุมชนบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 12 (520 KB.)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับถนนทางเชื่อมถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนทางเข้าสุสานบ้านหนองบัว ชุมชนบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 12 <24 ธ.ค. 53>

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับถนนทางเชื่อมถนนเลียบคลองชลประทาน  หมู่ที่ 2  และโครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.บริเวณถนนทางเข้าสุสานบ้านหนองบัว  ชุมชนบ้านหนองหล่ม  หมู่ที่  12
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับถนนทางเชื่อมถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนทางเข้าสุสานบ้านหนองบัว ชุมชนบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 12 (1.23 MB.)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ <24 ธ.ค. 53>

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  จำนวน  4  โครงการ


สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (2.08 MB.)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล.พร้อมถมดินลูกรังบริเวณสุสานหมู่ที่3 <25 พ.ย. 53>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน  คสล.พร้อมถมดินลูกรังบริเวณสุสานหมู่ที่3
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล.พร้อมถมดินลูกรังบริเวณสุสานหมู่ที่3 (906 KB.)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานปูทับผิวทาง(overlay)ด้วยแอสฟัลติก และปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่3 <23 พ.ย. 53>

ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างงานปูทับผิวทาง(overlay)ด้วยแอสฟัลติก  และปรับปรุงภูมิทัศน์  หมู่ที่3  ตำบลเชิงดอย  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างงานปูทับผิวทาง(overlay)ด้วยแอสฟัลติก และปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (1.09 MB.)   

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัด ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <08 พ.ย. 53>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัด  ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัด ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (2.17 MB.)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <19 ก.ค. 53>

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด


ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (85 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com