ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
หมดวาระ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ..
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 55 คน
สถิติวันนี้ 78 คน
สถิติเดือนนี้ 5094 คน
สถิติปีนี้ 110279 คน
สถิติทั้งหมด 1688105 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยค.ส.ล.1ชั้น(บ้านเทอดไท้องค์ราชัน) <03 พ.ค. 53>

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยค.ส.ล.1ชั้น(บ้านเทอดไท้องค์ราชัน)


สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยค.ส.ล.1ชั้น(บ้านเทอดไท้องค์ราชัน) (456 KB.)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์(ครั้งที่ 2) <26 มี.ค. 53>

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์(ครั้งที่2) (538 KB.)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ครั้งที่ 2) <26 มี.ค. 53>

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  (ครั้งที่  2)


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ครั้งที่ 2) (548 KB.)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ครั้งที่ 2) <26 มี.ค. 53>

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ครั้งที่ 2)


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ครั้งที่ 2) (563 KB.)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ฝารวม 3 โครงการ <12 มี.ค. 53>

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  ค.ส.ล.ฝารวม  3  โครงการ


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ฝารวม 3 โครงการ (528 KB.)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต <12 มี.ค. 53>

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (546 KB.)
สอบราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางค.ส.ล. <12 มี.ค. 53>

สอบราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางค.ส.ล.


สอบราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางค.ส.ล. (546 KB.)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านลวงใต้ <12 มี.ค. 53>

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านลวงใต้


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านลวงใต้ (525 KB.)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <05 มี.ค. 53>

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด


ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (368 KB.)
ประกาศสอบราคาการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) <26 ม.ค. 53>

ประกาศสอบราคาการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)


ประกาศสอบราคาการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) (309 KB.)
รายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) (549 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com