ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
หมดวาระ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ..
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 57 คน
สถิติวันนี้ 80 คน
สถิติเดือนนี้ 5096 คน
สถิติปีนี้ 110281 คน
สถิติทั้งหมด 1688107 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝารางระบายนำ ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนายทองปอน สมโพธิ์ บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่4 ต.เชิงดอย <27 พ.ย. 52>

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝารางระบายนำ ค.ส.ล.  บริเวณหน้าบ้านนายทองปอน  สมโพธิ์  บ้านป่าคาเหนือ  หมู่ที่4  ต.เชิงดอย


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝารางระบายนำ ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนายทองปอน สมโพธิ์ บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่4 ต.เชิงดอย (432 KB.)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เข้าสุสานหมู่ที่ 2ต.เชิงดอย <27 พ.ย. 52>

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.เข้าสุสานหมู่ที่ 2ต.เชิงดอย


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เข้าสุสานหมู่ที่ 2ต.เชิงดอย (420 KB.)
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <11 พ.ย. 52>
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (74 KB.)
การสอบราคาจ้างเหมาขนขยะ <25 ก.ย. 52>

การสอบราคาจ้างเหมาขนขยะ


การสอบราคาจ้างเหมาขนขยะ (559 KB.)
การสอบราคาขยายผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที3 ต.เชิงดอย <01 ก.ย. 52>

การสอบราคาขยายผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที3  ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่


การสอบราคาขยายผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที3 ต.เชิงดอย (446 KB.)
lสอบราคาจ้างเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัดของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <21 ก.ค. 52>

สอบราคาจ้างเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัดของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด


สอบราคาจ้างเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัดของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (101 KB.)
สอบราคาจัดหาพัสดุครุภัณฑ์สนาม เต๊นท์โครงเหล็ก <29 มิ.ย. 52>

สอบราคาจัดหาพัสดุครุภัณฑ์สนาม  เต๊นท์โครงเหล็ก
สอบราคาจัดหาพัสดุครุภัณฑ์สนาม เต๊นท์โครงเหล็ก (79 KB.)
การสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด้กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอยสะเก้ด ภาคเรียนที่ 1/2552 <22 มิ.ย. 52>

การสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)  สำหรับโรงเรียน  และศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก


การสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก (73 KB.)
ประกาศขยายเวลาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <20 เม.ย. 52>

ประกาศขยายเวลาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประกาศขยายเวลาสอบราคา (48 KB.)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <25 มี.ค. 52>

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (410 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com