ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 51 คน
สถิติวันนี้ 232 คน
สถิติเดือนนี้ 6942 คน
สถิติปีนี้ 25451 คน
สถิติทั้งหมด 1717478 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   

สอบราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางค.ส.ล. <12 มี.ค. 53>

สอบราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางค.ส.ล.


สอบราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางค.ส.ล. (546 KB.)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านลวงใต้ <12 มี.ค. 53>

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านลวงใต้


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านลวงใต้ (525 KB.)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <05 มี.ค. 53>

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด


ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (368 KB.)
ประกาศสอบราคาการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) <26 ม.ค. 53>

ประกาศสอบราคาการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)


ประกาศสอบราคาการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) (309 KB.)
รายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) (549 KB.)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝารางระบายนำ ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนายทองปอน สมโพธิ์ บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่4 ต.เชิงดอย <27 พ.ย. 52>

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝารางระบายนำ ค.ส.ล.  บริเวณหน้าบ้านนายทองปอน  สมโพธิ์  บ้านป่าคาเหนือ  หมู่ที่4  ต.เชิงดอย


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝารางระบายนำ ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้านนายทองปอน สมโพธิ์ บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่4 ต.เชิงดอย (432 KB.)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เข้าสุสานหมู่ที่ 2ต.เชิงดอย <27 พ.ย. 52>

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.เข้าสุสานหมู่ที่ 2ต.เชิงดอย


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เข้าสุสานหมู่ที่ 2ต.เชิงดอย (420 KB.)
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <11 พ.ย. 52>
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (74 KB.)
การสอบราคาจ้างเหมาขนขยะ <25 ก.ย. 52>

การสอบราคาจ้างเหมาขนขยะ


การสอบราคาจ้างเหมาขนขยะ (559 KB.)
การสอบราคาขยายผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที3 ต.เชิงดอย <01 ก.ย. 52>

การสอบราคาขยายผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที3  ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่


การสอบราคาขยายผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที3 ต.เชิงดอย (446 KB.)
lสอบราคาจ้างเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัดของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <21 ก.ค. 52>

สอบราคาจ้างเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัดของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด


สอบราคาจ้างเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัดของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (101 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com