ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 51 คน
สถิติวันนี้ 228 คน
สถิติเดือนนี้ 6938 คน
สถิติปีนี้ 25447 คน
สถิติทั้งหมด 1717474 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 <08 พ.ย. 60>
ตาราง 1 (6.97 MB.)
ตาราง 2 (5.08 MB.)
ตาราง 3 (2.01 MB.)
ตาราง 4 (4.20 MB.)

   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา <31 ต.ค. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนเก็บขยะและนำไปกำจัด เขตพื้นที่ ตำบลดอยสะเก็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   


   

โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บและนำขยะไปกำจัด <30 ต.ค. 60>   
   
   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. <24 ต.ค. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 (สามแยกจนสุดเขตเทศบาล) - หมู่ที่ 3 (บริเวณหมู่บ้านมินิโฮม) - หมู่ที่ี 4 (หลังเทศบาล) - ซอย 4 หมู่ที่ 4 - ซอย 3 หมู่ที่ 4 (บริเวณสามแยกหน้าบ้านนางศรีพรรณ) - หมู่ที่ 3 (หน้าสนามกีฬาบ้านเชิงดอย) - หมู่ที่ 3 (บริเวณบ้านทุ่ง)

   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ ลงวันที่ 18 ก.ค.60 <05 ต.ค. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ

1. ขยายผิวจราจรสามแยกบ้านทองปอนถึงบ้าน ด.ต.วิเชียร หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย

2. ขยายไหล่ทางจากสี่แยกป่าคาถึงอู่ช่างเกรียง หมู่ที่ 4 

3. ขยายไหล่ทางรอบหมู่บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย    


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา <05 ต.ค. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด 


   


   

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) <02 ต.ค. 60>

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะและนำไปกำจัด


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (725 KB.)

   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ๓ โครงการ <21 ส.ค. 60>   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา <17 ส.ค. 60>   


   

ขอให้เสนอราคาค่างานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <03 ส.ค. 60>

ด้วยสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้อนุมัติให้จ่ายขสดเงินสะสม ตามโครงการจัดซื้อถังน้ำ 10 จุด จัดหาถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมฐาน จำนวน 10 จุด หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. บริเวณสวนสาธารณะเทศบาล

2. บริเวณศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

3. บริเวณศาลาอเนกประสงค์

4. บริเวณฌาปนสถาน

5. บริเวณศาลเจ้าพ่อบริเวณศาลาหน้าบ้านป้าแสง (หัวขัว)

6. บริเวณบ้านโต้ง

7. บริเวณโรงเรียนบ้านเชิงดอย

8. บริเวณบ้านบน

9. บริเวณหน้าบ้าน ด.ต.ถาวร

10. บริเวณหน้าบ้านกาชัย

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
เอกสารประกอบ (5.94 MB.)

 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com