ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
หมดวาระ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ..
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 53 คน
สถิติวันนี้ 76 คน
สถิติเดือนนี้ 5092 คน
สถิติปีนี้ 110277 คน
สถิติทั้งหมด 1688103 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ ลงวันที่ 18 ก.ค.60 <05 ต.ค. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ

1. ขยายผิวจราจรสามแยกบ้านทองปอนถึงบ้าน ด.ต.วิเชียร หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย

2. ขยายไหล่ทางจากสี่แยกป่าคาถึงอู่ช่างเกรียง หมู่ที่ 4 

3. ขยายไหล่ทางรอบหมู่บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย    


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา <05 ต.ค. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด 


   


   

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) <02 ต.ค. 60>

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะและนำไปกำจัด


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (725 KB.)

   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ๓ โครงการ <21 ส.ค. 60>   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา <17 ส.ค. 60>   


   

ขอให้เสนอราคาค่างานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <03 ส.ค. 60>

ด้วยสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้อนุมัติให้จ่ายขสดเงินสะสม ตามโครงการจัดซื้อถังน้ำ 10 จุด จัดหาถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมฐาน จำนวน 10 จุด หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. บริเวณสวนสาธารณะเทศบาล

2. บริเวณศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

3. บริเวณศาลาอเนกประสงค์

4. บริเวณฌาปนสถาน

5. บริเวณศาลเจ้าพ่อบริเวณศาลาหน้าบ้านป้าแสง (หัวขัว)

6. บริเวณบ้านโต้ง

7. บริเวณโรงเรียนบ้านเชิงดอย

8. บริเวณบ้านบน

9. บริเวณหน้าบ้าน ด.ต.ถาวร

10. บริเวณหน้าบ้านกาชัย

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
เอกสารประกอบ (5.94 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสิรมเหล็ก ต.เชิงดอย <03 ส.ค. 60>   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 50 ที่นั่ง <02 ส.ค. 60>   


   

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง <26 ก.ค. 60>

โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ VIP ๒ ชั้น

   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ๑ โครงการ <26 ก.ค. 60>

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต.เชิงดอย

   
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com