ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 49 คน
สถิติวันนี้ 220 คน
สถิติเดือนนี้ 6930 คน
สถิติปีนี้ 25439 คน
สถิติทั้งหมด 1717466 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ <07 มิ.ย. 60>

1.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จำนวน 2 โครงการ

2.โครงการโอเวอร์เลย์พร้อมขยายทาง ซอย 7 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จำนวน 1 โครงการ

3.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จำนวน 1 โครงการ

รายละเอียดสามารถดาวห์โหลด ได้ตามลิงห์ 

 
เอกสารประกาศ (3.36 MB.)
รายละเอียดที่ 1 (6.79 MB.)
รายละเเอียดที่ 2 (6.51 MB.)
ตารางวงเงินงบประมาณ (2.83 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผลการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง <30 พ.ค. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร้บการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่เลือกสรร พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <26 พ.ค. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร วันเวลา และสถานที่เลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จำนวน 3 อัตรา <08 พ.ค. 60>   
   
   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <21 เม.ย. 60>

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างสำนักงานป่าไม้ บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


เอกสาร 1 (2.78 MB.)
เอกสาร 2 (6.31 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 21/04/2560 <21 เม.ย. 60>

1. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ <04 เม.ย. 60>

1.โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย

2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ต.เชิงดอย

3.โครงการก่อสร้างต่อเติมด้านหลังอาคาร อสม. บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย    
   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <17 มี.ค. 60>
เอกสารประกอบ (5.32 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <17 มี.ค. 60>
เอกสารประกอบ (5.49 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมด้านหลังอาคาร อสม.บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <16 มี.ค. 60>
เอกสารประกอบ ดาว์โหลดได้ที่นี้ (6.52 MB.)

 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com