ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
หมดวาระ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ..
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 52 คน
สถิติวันนี้ 73 คน
สถิติเดือนนี้ 5089 คน
สถิติปีนี้ 110274 คน
สถิติทั้งหมด 1688100 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๐ <20 ต.ค. 59>
ประกาศ (518 KB.)
เอกสาร 1 (4.25 MB.)
เอกสาร 2 (2.64 MB.)
เอกสาร 3 (5.08 MB.)
เอกสาร 4 (1.16 MB.)
เอกสาร 5 (4.62 MB.)
เอกสาร 6 (3.53 MB.)
เอกสาร 7 (3.75 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศชื่อผู้ได้รับพิจารณาในการสอบราคา โครงการค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน <14 ก.ย. 59>
เอกสารประกอบ ดาว์โหลดได้ที่นี้ (478 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศชื่อผู้ได้รับการพิจารณาในการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ <26 ส.ค. 59>
เอกสารประกอบ (2.45 MB.)   

การจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน <23 ส.ค. 59>
เอกสารประกอบ (972 KB.)   

ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ <10 ส.ค. 59>

1.โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคา ซอย 1 (ป่าคาใต้) หมู่ที่ 4

2.โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนางจินดา หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย

4.โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย

5.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายป่าคา - ป่าไม้แดง หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย 
เอกสารประกอบ ที่ 1 (1.61 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 2 (1.40 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 3 (1.81 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 4 (1.79 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 5 (1.88 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 6 (1.74 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 7 (2.80 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <05 ส.ค. 59>
เอกสารประกอบ ดาว์โหลดได้ที่นี้ (1.90 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <21 มิ.ย. 59>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด


เอกสารประกอบ (1.94 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศชื่อผู้ได้รับการพิจารณาในการเสนอราคา <30 พ.ค. 59>

1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าบ้านเอื้ออาทร สายบ้านบน หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายสนั่น บ้านเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าอู่ช่างป๋อง บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
เอกสารประกาศ (1.53 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา <17 พ.ค. 59>
เอกสารประกาศ (511 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เพิ่มเติมประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งประจำชุมชนหมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <03 พ.ค. 59>
เอกสารประกอบ (1.25 MB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com