ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
หมดวาระ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ..
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 44 คน
สถิติวันนี้ 56 คน
สถิติเดือนนี้ 5072 คน
สถิติปีนี้ 110257 คน
สถิติทั้งหมด 1688083 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
สินค้าท้องถิ่น

   
รหัส : A001
ผ้าทอไทลื้อ

ผู้ผลิต: กลุ่มทอผ้าไทลื้อ หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย บ้านลวงใต้
   
รหัส : A0010
น้ำพริกตาแดงบ้านป่าคา

ผู้ผลิต: กลุ่มอาชีพ บ้านป่าคา นางวรรณเพ็ญ ศรียอดแก้ว 053-291370,080-6204345
   
รหัส : A0011
ข้าวหลามดอยสะเก็ด

ผู้ผลิต: นางอิ่นแก้ว ชัยศรี ข้าวหลามดอยสะเก็ด 053-495264
   
รหัส : A0012
ข้าวเงี๊ยวดอยสะเก็ด

ผู้ผลิต: ข้าวเงี๊ยวดอยสะเก็ด หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย นางอรอนงค์ สุขไพร โทร 053-865508
   
รหัส : A0013
น้ำพริกน้ำปู๋ บ้านลวงใต้

ผู้ผลิต: นายวิรัตน์ สล่าปัน หมู่ที่8 บ้านลวงใต้ น้ำพริกน้ำปู๋ บ้านลวงใต้ 053-495170
   
รหัส : A002
ผลิตภัณฑ์จากไม้

ผู้ผลิต: กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย บ้านลวงใต้อ.ดอยสะเก้ด จ.เชียงใหม่
   
รหัส : A003
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน

ผู้ผลิต: กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 ต.เชิงดอย บ้านโพธิ์ทองเจริญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
   
รหัส : A004
ผลิตภัณฑ์ เชิงเทียน เรซิ่น

ผู้ผลิต: นางกิตติยา ประสิทธิชัย
 
     
หน้า: [1] 2

 

 
 

 

 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com