ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2560
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 29 คน
สถิติวันนี้ 86 คน
สถิติเดือนนี้ 12118 คน
สถิติปีนี้ 67352 คน
สถิติทั้งหมด 1759379 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
สินค้าท้องถิ่น

   
รหัส : A001
ผ้าทอไทลื้อ

ผู้ผลิต: กลุ่มทอผ้าไทลื้อ หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย บ้านลวงใต้
   
รหัส : A0010
น้ำพริกตาแดงบ้านป่าคา

ผู้ผลิต: กลุ่มอาชีพ บ้านป่าคา นางวรรณเพ็ญ ศรียอดแก้ว 053-291370,080-6204345
   
รหัส : A0011
ข้าวหลามดอยสะเก็ด

ผู้ผลิต: นางอิ่นแก้ว ชัยศรี ข้าวหลามดอยสะเก็ด 053-495264
   
รหัส : A0012
ข้าวเงี๊ยวดอยสะเก็ด

ผู้ผลิต: ข้าวเงี๊ยวดอยสะเก็ด หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย นางอรอนงค์ สุขไพร โทร 053-865508
   
รหัส : A0013
น้ำพริกน้ำปู๋ บ้านลวงใต้

ผู้ผลิต: นายวิรัตน์ สล่าปัน หมู่ที่8 บ้านลวงใต้ น้ำพริกน้ำปู๋ บ้านลวงใต้ 053-495170
   
รหัส : A002
ผลิตภัณฑ์จากไม้

ผู้ผลิต: กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย บ้านลวงใต้อ.ดอยสะเก้ด จ.เชียงใหม่
   
รหัส : A003
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน

ผู้ผลิต: กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 ต.เชิงดอย บ้านโพธิ์ทองเจริญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
   
รหัส : A004
ผลิตภัณฑ์ เชิงเทียน เรซิ่น

ผู้ผลิต: นางกิตติยา ประสิทธิชัย
 
     
หน้า: [1] 2

 

 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com