ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2560
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 43 คน
สถิติวันนี้ 112 คน
สถิติเดือนนี้ 12144 คน
สถิติปีนี้ 67378 คน
สถิติทั้งหมด 1759405 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
   
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด

วิสัยทัศน์.. "มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการพัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกืจและสังคม สนองความต้องการของประชาชนอย่างมีส่วนร่วม"
ตั้งหัวข้อสนทนาใหม่
  หัวข้อสนทนา ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
คีมปอกตัดสายไฟ, มีISO, คีมปากแหลมราคาส่ง.. wa 30 ก.ค. 59[17:33] 242/0
ขายส่งสินค้าตามเทศกาล สุพรรษา 24 มี.ค. 57[04:19] 668/0
ร้านอาหารเฮือนห้วยแก้ว ประภัสสร ส.. 25 ม.ค. 55[12:14] 1290/0
สวัสดีท่านนายก จาวลวงใต้ 15 ธ.ค. 53[10:28] 1178/1
ยินดีต๋วยครับได้ปึ๊กมาทำงาน bigpol1 06 ต.ค. 53[16:22] 1186/0
ร้องเรียน ชุมชนหนองห.. 25 ก.ย. 53[16:33] 1195/0
ขอแสดงความยินดี ชัยพร เอื.. 23 ก.ย. 53[13:45] 1163/0
กองสาธารณสุข คนอยากย้าย 19 มิ.ย. 53[10:39] 1249/1
เรียนถามเกี่ยวกับตำแหน่งนักบริหารการศึกษ.. ครูเสถียร 17 พ.ค. 53[12:23] 1235/1
ทำงานปิดเทอม เด็กดี 04 เม.ย. 53[22:55] 1232/1
อยากโอนย้ายค่ะ คนอยากย้าย 25 มี.ค. 53[10:42] 1247/1
ขอความช่วยเหลือ ธนาวรรณ์ 07 ต.ค. 52[20:31] 1429/0
สอบถาม คนในเขต 15 พ.ค. 52[22:28] 1367/0
แนะนำบริษัททัวร์เชียงใหม่ chisanupon.. 20 เม.ย. 52[12:02] 1434/0
สมัครผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนคะ เสาวลักษณ์ 08 ก.พ. 52[15:04] 1494/1
เรียนถามท่านนายกเรื่องกรอบตำแหน่ง อังคณา 23 ม.ค. 52[19:37] 1372/0
ทดสอบทดสอบ ทดสอบทดสอบ.. 20 ม.ค. 52[06:31] 1284/0
   
หน้า:  [1]

 

 


 
 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com