ท่านได้รับความสะดวกในการให้บริการจากเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
<ระหว่าง 01 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62>
ดูผลโหวต | ดูผลโหวตที่ผ่านมา