ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2560
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 44 คน
สถิติวันนี้ 122 คน
สถิติเดือนนี้ 12154 คน
สถิติปีนี้ 67388 คน
สถิติทั้งหมด 1759415 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
เว็บบอร์ด
  ชื่อกระทู้ : โครงการ ให้ความรู้ เรื่อง สิทธิความคุ้มครอง จาก พรบ. ผู้ประสบภัยทางรถยนต์ และ ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ
ผู้ตั้งกระทู้ : ภาคภูมิ เมษะมาน
IP : 223.207.112.53
โทรศัพท์ : 0818395820
อีเมล์ : masamarn88@hotmail.co.th
วัน-เวลา : 04 ก.ย. 59 - 20:23 น.
 
     
  ข้อความ : ปัจจุบันการใช้รถยนต์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา รถยนต์ช่วยให้เราเดินทางได้อย่างรวดเร็วสะดวกสบาย ในขณะเดียวกัน เราพบว่า อุบัติเหตุทางรถยนต์นั้นเกิดขึ้น ในทุกๆที่ รอบๆตัวเราทุกๆวัน การทำประกันภัยอาจไม่ใช่เครื่องมือป้องกันช่วยลดอุบัติเหตุ แต่ประกันวินาศภัยคือเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยลดผลกระทบต่อความสูญเสียต่อชีวิต และ ทรัพย์สินเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประสบภัยและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
บมจ.มิตรแท้ประกันภัย ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่บุคคลโดยทั่วไปและ หน่วยงานองค์กร ที่ใช้รถยนต์จะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในสิทธิความคุ้มครองที่จะได้รับผ่าน พรบ. และ ประกันภาคสมัครใจ ได้อย่างถูกต้อง ทำให้เกิดการเลือกใช้เครื่องมือทางการเงิน อย่างประกันวินาศภัยได้อย่างชาญฉลาดและเหมาะสม คุ้มค่าเงินที่จ่ายไป
จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอ การจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย โดยจะได้จัดผู้บริหารระดับสูงมาเป็นวิทยากรมาจัดสัมมนาให้บุคคลากรในหน่วยงาน องค์กรของท่านที่ท่านรักและห่วงใย หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่าน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในสังคมตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและวางแผนการประกันเพื่อผลักภาระความเสี่ยงแก่บริษัทประกันภัยอย่างเข้าใจ
ท่านสามารถติดต่อประสานงาน เพื่อขอให้จัดวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แจ้งล่วงหน้า 10 วันทำการ ได้ที่ 0818395820 หรือ 0909193440
ขอแสดงความนับถือ

ภาคภูมิ เมษะมาน
ผู้จัดการฝ่ายขยายงาน MT5
เลขที่ใบอนุญาต 5902000288 วันออกใบอนุญาต 12/02/2559 วันใบอนุญาตหมดอายุ 11/02/2560

ที่อยู่ เลขที่ 79/330 อรสิริน 6 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 
     


แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้

กฎกติกาการตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้และความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของกระทู้หรือความคิดเห็นนั้น
3. โปรดกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อยืนยันตัวตนผู้กรอกข้อมูล ข้อมูลนี้จะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ

 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในภาพ

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" ให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com