ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 31 คน
สถิติเดือนนี้ 5953 คน
สถิติปีนี้ 38857 คน
สถิติทั้งหมด 1869024 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
เว็บบอร์ด
  ชื่อกระทู้ : ช่างกุญแจเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 0614146964 24ชม.
ผู้ตั้งกระทู้ : ร้านกุญแจดี
IP : 171.4.232.188
โทรศัพท์ : 0614146964
วัน-เวลา : 07 ต.ค. 59 - 23:44 น.
 
     
  ข้อความ : ร้านกุญแจดี ดอยสะเก็ด ตลาดแม่กวง 24 ชม.
-บริการงานกุญแจ เปิดบ้าน เปิดรถ
-ทำเพิ่มกุญแจรีโมท เปลี่ยนกรอบ เปลี่ยนถ่าน
-กุญแจหาย ทำดอกใหม่ รถ บ้าน มอเตอร์ไซด์
-ซ่อมกุญแจบ้าน ลูกบิด ประตูกระจก ประตูรถยนต์
-เปลี่ยนรหัสกุญแจ ให้ดอกเก่าใช้ไม่ได้
-ติดตั้งรีโมท สัญญาณกันขโมย เซ็นทรัลล็อค
-master key กุญแจดอกเดียวใช้เปิดทุกห้อง
-รับทำกุญแจจำนวนมาก หอพัก โรงแรม โรงเรียน โรงงาน มหาวิทยาลัยฯ
ปรึกษางาน-ราคา โทร 0614146964
ยินดีบริการนอกสถานที่ 24 ชม.
 
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ร้านกุญแจดี
IP : 171.4.248.142
วัน-เวลา : 10 ต.ค. 59 - 22:42 น.
ข้อความ : กรอบกุญแจรถยนต์ สอบถามได้คีับ 0614146964
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ร้านกุญแจดี
IP : 171.4.249.36
วัน-เวลา : 15 ต.ค. 59 - 10:13 น.
ข้อความ : สอบถาม-ปรึกษา ฟรี!!! ครับ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ร้านกุญแจดี
IP : 182.232.69.81
วัน-เวลา : 23 ต.ค. 59 - 17:54 น.
ข้อความ : วันหยุดเราก็บริการครับ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 4  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ร้านกุญแจดี
IP : 182.232.15.202
วัน-เวลา : 29 ต.ค. 59 - 12:47 น.
ข้อความ : สอบถามได้ครับ 0614146964
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 5  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ร้านกุญแจดี
IP : 171.4.233.229
วัน-เวลา : 06 พ.ย. 59 - 20:51 น.
ข้อความ : งานกุญแจปรึกษาได้ตลอดครับ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 6  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ร้านกุญแจดี
IP : 171.4.251.72
วัน-เวลา : 15 พ.ย. 59 - 19:51 น.
ข้อความ : บริการในและนอกสถานที่
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 7  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ร้านกุญแจดี
IP : 171.4.234.128
วัน-เวลา : 06 ธ.ค. 59 - 14:00 น.
ข้อความ : กุญแจ รีโมทรถยนต์ ทำใหม่สอบถามได้ครับ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 8  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ร้านกุญแจดี
IP : 182.232.219.169
วัน-เวลา : 16 ธ.ค. 59 - 22:25 น.
ข้อความ : 0614146964
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 9  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ร้านกุญแจดี กุญแจฝังชิพ
IP : 171.4.248.238
วัน-เวลา : 04 ม.ค. 60 - 23:17 น.
ข้อความ : สวัสดีปีใหม่ กุญแจฝังชิพ


แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้

กฎกติกาการตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้และความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของกระทู้หรือความคิดเห็นนั้น
3. โปรดกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อยืนยันตัวตนผู้กรอกข้อมูล ข้อมูลนี้จะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ

 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในภาพ

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" ให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com