ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 41 คน
สถิติวันนี้ 96 คน
สถิติเดือนนี้ 5838 คน
สถิติปีนี้ 14190 คน
สถิติทั้งหมด 1844357 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
เว็บบอร์ด
  ชื่อกระทู้ : ช่างกุญแจเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 0614146964 24ชม.
ผู้ตั้งกระทู้ : ร้านกุญแจดี
IP : 171.4.232.188
โทรศัพท์ : 0614146964
วัน-เวลา : 07 ต.ค. 59 - 23:44 น.
 
     
  ข้อความ : ร้านกุญแจดี ดอยสะเก็ด ตลาดแม่กวง 24 ชม.
-บริการงานกุญแจ เปิดบ้าน เปิดรถ
-ทำเพิ่มกุญแจรีโมท เปลี่ยนกรอบ เปลี่ยนถ่าน
-กุญแจหาย ทำดอกใหม่ รถ บ้าน มอเตอร์ไซด์
-ซ่อมกุญแจบ้าน ลูกบิด ประตูกระจก ประตูรถยนต์
-เปลี่ยนรหัสกุญแจ ให้ดอกเก่าใช้ไม่ได้
-ติดตั้งรีโมท สัญญาณกันขโมย เซ็นทรัลล็อค
-master key กุญแจดอกเดียวใช้เปิดทุกห้อง
-รับทำกุญแจจำนวนมาก หอพัก โรงแรม โรงเรียน โรงงาน มหาวิทยาลัยฯ
ปรึกษางาน-ราคา โทร 0614146964
ยินดีบริการนอกสถานที่ 24 ชม.
 
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ร้านกุญแจดี
IP : 171.4.248.142
วัน-เวลา : 10 ต.ค. 59 - 22:42 น.
ข้อความ : กรอบกุญแจรถยนต์ สอบถามได้คีับ 0614146964
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ร้านกุญแจดี
IP : 171.4.249.36
วัน-เวลา : 15 ต.ค. 59 - 10:13 น.
ข้อความ : สอบถาม-ปรึกษา ฟรี!!! ครับ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ร้านกุญแจดี
IP : 182.232.69.81
วัน-เวลา : 23 ต.ค. 59 - 17:54 น.
ข้อความ : วันหยุดเราก็บริการครับ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 4  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ร้านกุญแจดี
IP : 182.232.15.202
วัน-เวลา : 29 ต.ค. 59 - 12:47 น.
ข้อความ : สอบถามได้ครับ 0614146964
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 5  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ร้านกุญแจดี
IP : 171.4.233.229
วัน-เวลา : 06 พ.ย. 59 - 20:51 น.
ข้อความ : งานกุญแจปรึกษาได้ตลอดครับ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 6  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ร้านกุญแจดี
IP : 171.4.251.72
วัน-เวลา : 15 พ.ย. 59 - 19:51 น.
ข้อความ : บริการในและนอกสถานที่
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 7  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ร้านกุญแจดี
IP : 171.4.234.128
วัน-เวลา : 06 ธ.ค. 59 - 14:00 น.
ข้อความ : กุญแจ รีโมทรถยนต์ ทำใหม่สอบถามได้ครับ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 8  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ร้านกุญแจดี
IP : 182.232.219.169
วัน-เวลา : 16 ธ.ค. 59 - 22:25 น.
ข้อความ : 0614146964
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 9  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ร้านกุญแจดี กุญแจฝังชิพ
IP : 171.4.248.238
วัน-เวลา : 04 ม.ค. 60 - 23:17 น.
ข้อความ : สวัสดีปีใหม่ กุญแจฝังชิพ


แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้

กฎกติกาการตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้และความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของกระทู้หรือความคิดเห็นนั้น
3. โปรดกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อยืนยันตัวตนผู้กรอกข้อมูล ข้อมูลนี้จะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ

 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในภาพ

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" ให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com