ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 29 คน
สถิติวันนี้ 185 คน
สถิติเดือนนี้ 6895 คน
สถิติปีนี้ 25404 คน
สถิติทั้งหมด 1717431 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
คุยกับปลัดเทศบาล
 
   
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล

"มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการพัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกืจและสังคม สนองความต้องการของประชาชนอย่างมีส่วนร่วม
ตั้งหัวข้อสนทนาใหม่
  หัวข้อสนทนา ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
สอบถามการลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประ.. นายเกรียงไ.. 26 พ.ย. 60[11:59] 44/0
สอบถามตำแหน่งว่าง นายวิษณุ .. 02 มี.ค. 60[15:44] 167/0
โอน (ย้าย) คุณหนึ่ง 03 มิ.ย. 59[12:02] 207/0
การประมูลต้นมะนาว พรชัย จิตต.. 07 ส.ค. 58[12:11] 409/0
สอบถามการแจ้งตาย กมน 12 มิ.ย. 58[06:58] 381/0
ขอความอนุเคราะห์พ่นยายุง ศักดิ์ 12 มิ.ย. 56[00:35] 1530/0
เรียน ท่านปลัด ชื่อดอกไม้ 19 เม.ย. 55[15:04] 990/0
การจัดเก็บขยะ พรชัย จิตต.. 13 มี.ค. 55[07:34] 916/1
ตำแหน่งว่าง คนลำปาง 11 พ.ย. 54[13:24] 916/1
คนหนองหล่ม คนหนองหล่ม 07 มิ.ย. 54[11:19] 986/1
การจัดเก็บขยะ คนสันปูเลย 16 ธ.ค. 53[14:02] 1139/1
งานลอยกระทง นักศึกษา 09 พ.ย. 53[17:52] 1232/0
ขอยืมผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ สมโภชน์ พร.. 16 ต.ค. 53[21:37] 1078/0
เรื่องข้องใจ เด็กดอย 04 เม.ย. 53[23:02] 1201/1
เรียนถามท่านปลัดเทศบาลดอยสะเก็ดคะ บัญชี นวก... 03 ก.พ. 53[16:58] 1303/1
แผ่นดินหวิด Soulmate 05 พ.ย. 52[21:30] 1586/0
Bangkok Airport Transfer ANTIL 24 ส.ค. 52[12:56] 1108/0
ค่าย ต้นเดือน พ.ค. .... 10 เม.ย. 52[21:51] 1249/0
เรียนถามท่านปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อังคณา 23 ม.ค. 52[19:49] 1475/1
   
หน้า:  [1]

 

 


 
 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com